SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/10 | 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok

 • Tagintézmény megnevezése: Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakképző Iskola
 • Tagintézmény székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a.
 • Tagintézmény telephely: 4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 38/d
 • Postai cím: 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a.
 • Telefonszám: +36 52 228-615
 • E-mail cím: titkarsag@veressferenc.berettyoujfaluiszc.hu
 • Honlap: veressf-hbosz.edu.hu
 • Ügyfélfogadási rend: hétfő - péntek: 8:00 - 16:00

A szervezeti struktúra

 

A szerv vezetői

Az iskola vezetése:

Munkaközösségvezetők:

 • Nagyné Fórizs Lenke nevelési-oktatási munkaközösség
 • Csóka János szakmai munkaközösség

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

853200

Szakmai középfokú oktatás

 

3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakiskolai nevelés-oktatást és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését­oktatását folytatja, valamint kollégiumi ellátást, az Arany János Tehetséggondozó Programmal, Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal és az Arany János Kollégiumi Programmal kapcsolatos feladatokat, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó központtól átvett gimnáziumi intézményegységekben gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

 

4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

5

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

6

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

7

092140

Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

8

092150

Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

9

092211

Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

10

092212

Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai

11

092221

Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

12

092222

Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

13

092231

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

14

092232

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

15

092260

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

16

092270

Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok

17

092290

Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

18

093010

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

19

093020

Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

20

094120

Szakirányú továbbképzés

21

094130

Egészségügyi szakmai képzés

 

22

094170

Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

 

23

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

 

24

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

 

25

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

 

26

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

 

27

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

 

28

096040

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

 

29

098021

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

 

30

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

 

31

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

 

32

098032

Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

 

33

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

 

 

 

5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hajdú-Bihar megye

6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:

A szakképzési centrum vállalkozási tevékenységének felső határa a költségvetési szerv módosított költségvetési kiadási előirányzatainak a 30 %-a.

  BSZC VF Munkavédelmi Szabályzat

Letöltés

  BSZC VF Tűzvédelmi Szabályzat + menekülési útvonalak

Letöltés

  Minőségirányítási rendszer

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakképző Iskola

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a.

Telefon: +3652228615

E-mail: titkarsag@veressferenc.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/10


2024Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakképző Iskola